พฤติกรรม ทำลายสมอง

ระวัง ! 10 พฤติกรรม ทำลายสมอง ผลเสียของสุขภาพไม่ดี

พฤติกรรม ทำลายสมอง การดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น เรื่องใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงในชีวิตประจำวันของเรา ว่าการกระทำที่คุ้นชินเหล่านี้จะมีอันตรายต่อสมองในระยะยาว รวมไปถึงนำไปสู่โรคอันตรายต่าง ๆ ที่พวงตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองที่มีความสำคัญที่สุดในร่างกาย  ดังนั้นเราจึงต้องดูแล สุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อไม่ให้เกิดต้อตอสาเหตุนำอันตรายไปสู่สมองได้ การดูแล สุขภาพดี ให้ห่างไกลโรค จะมีอะไรบ้างที่เราละเลยกับมัน ไปในบทความนี้มีคำตอบ