สุขภาพ
โคโรน่าไวรัส

ข้อสงสัยเกี่ยวกับ โคโรน่า ไวรัส COVID19 กังวลใจเรื่องไหนเรามีคำตอบ

จากสถาณการณ์ปัจจุบันที่ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้น แต่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับไวรัสตัวร้าย ที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายๆ โดยผู้ที่มเชื้อแม้จะไม่แสดงอาการก็สามารถที่จะแพร่เชื้อต่อผู้อื่นได้ วิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจาก โคโรน่าไวรัส หรือ Covid19 แบบง่ายๆ ที่ไม่ต้องไปตามหาหน้ากากอนามัยที่ตอนนี้แพงซะยิ่งกว่าทองซะอีก โดยจะต้องยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ อย่างเข้มงวดทุกครั้งนะคะ

ข้อสงสัยเกี่ยวกับ โคโรน่าไวรัส รู้ไว้ปลอดภัยกว่า

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าโรคนี้จะอยู่กับเราไปอีกหลายเดือน หลายคนอาจจะมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ต้องรู้ เกี่ยวกับเจ้าไว  รัสโคโรน่า

อาการบ่งชี้ว่าติดไวรัสโคโรน่าเป็นอย่างไร

อาการไวรัสโคโรน่า

อาการของ ไวรัสโคโรน่า จะคล้ายๆการเป็นไข้หวัด หากมีไข้ 37 องศาขึ้นไป ไอ จาม เจ็บคอ บางรายอาจจะมีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อย หอบ หายใจลำบาก ซึ่งสามารถเดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ แต่ถ้าหากมีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือ ใกล้ชิดผู้ป่วยร่วมด้วย จะได้รับการตรวจและเฝ้าดูอาการทันที


ไวรัสโคโรน่า รักษาหายหรือไม่

วิธีรักษาโคโรน่า

การรักษาไวรัสโคโรน่า ตอนนี้ จากที่มีการเปิดเผยออกมามีผู้ที่รักษาหายและกลับไปพักที่บ้านได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาเป็นไม่ได้อีก ซึ่งการรักษานั้น เป็นการรักษาแบบประคับประคองอาการ เพราะคนไข้แต่ละรายก็จะมีอาการรุนแรงมากน้อยต่างกัน สำหรับคนที่เป็นน้อยอาจจะมีอาการคล้ายๆ ไข้หวัด เช่น มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ มีเสมหะ แต่สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงก็จะมีอาการปอดอักเสบด้วย ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด โดยยาที่ใช้รักษาในตอนนี้ไม่ใช่ยาสำหรับรักษาโคโรน่าโดยตรง แต่เป็นยาที่ใช้รักษาไวรัสอื่น เช่น ไข้หวัดไหญ่ เอดส์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันว่ามียาที่ใช้รักษาโดยตรงได้


ควรใส่หน้ากากอนามัยแบบไหนถึงจะช่วยป้องกันได้

ไวรัสโคโรน่า

เนื่องจากไวรัสโคโรน่า ติดต่อผ่านละอองที่เกิดจากการ ไอ จาม หรือ สารคัดหลั่งในร่างกาย การใส่หน้ากากอนามัยอาจจะสามารถป้องกันได้ระดับหนึ่ง แต่วัตถุประสงค์จริงๆ ของการใส่หน้ากากอนามัยคือ การป้องกันเชื้อโรคจากผู้ป่วยไม่ให้แพร่ออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ป่วยจะไม่ใส่กัน เพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ก็จะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องใช้อย่างถูกวิธีด้วย สำหรับหน้ากากอนามัยที่ป้องกันได้คือ หน้ากากทางการแพทย์ที่มีการรับรองอย่างถูกต้อง แต่สำหรับคนธรรมดาที่แข็งแรงดี สามารถใส่หน้ากากผ้าป้องกันได้ แต่จะต้องหนามากกว่า 1 ชั้น


การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องควรทำอย่างไร

วิธีใส่หน้ากากอนามัย

การใส่หน้ากากอนามัยแม้ว่าจะช่วยป้องกันได้ แต่ถ้าใส่ไม่ถูกวิธีก็สามารถทำให้ติดเชื้อไวรัสได้เช่นกัน เพราฉะนั้น การใส่ หรือ การถอดจะต้องทำให้ถูกวิธีด้วย คือ

  • ห้ามเอามือไปจับหน้ากากอนามัยอย่างเด็ดขาด เพราะเชื้อโรคที่มืออาจจะไปสัมผัสหน้ากากได้
  • หากต้องถอดระหว่างวัน ให้ใช้มือเกี่ยวตรงหูของหน้ากากแล้วใส่ไว้ในถุงซิปล็อก ห้ามพับไว้ในกระเป๋าเพราะอาจจะปนเปื้อนเชื้อโรคจากสิ่งอื่นได้
  • เมื่อหน้ากากอนามัยเปียก หรือ โดนละอองจากการ ไอ หรือ จาม ให้เปลี่ยนทันที เพราะประสิทธิภาพของหน้ากากจะลดลง
  • หน้ากากอนามัยหนึ่งอัน สามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียว ห้ามนำไปซักเพื่อมาใช้ซ้ำ

ถ้าหาหน้ากากไม่ได้ควรป้องกันด้วยวิธีใด

วิธีล้างมือที่ถูกต้อง

ข้อสำคัญใน การป้องกันไวรัสโคโรน่า ที่ดีที่สุดไม่ใช่การใส่หน้ากากอนามัย แต่เป็นการล้างมือบ่อยๆ กินอาหารที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า


การใช้เจลล้างมือจะทำลายไวรัสได้จริงหรือไม่

เจลล้างมือ

เมื่ออยู่ในพื้นผิวนอกร่างกาย ไวรัสโคโรน่าสามารถกำจัดได้ง่ายๆ โดยการใช้น้ำสบู่อ่อนๆ ล้าง โดยการใช้เจลแอลกอฮอล์ก็สามารถกำจัดได้ ซึ่งจะต้องมีแอลกอฮอลล์ตั้งแต่ 70% ขึ้นไปเท่านั้น เพราะฉะนั้นการพกเจลไปดวยเวลาเดินทางก็สามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน


ใครที่เคยฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วสามารถป้องกันได้หรือไม่

วัคซีน

แม้ว่าอาการจะคล้ายกันแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันไวรัสโคโรน่าได้


จะดูออกได้อย่างไร ว่าใครกำลังป่วยและมีเชื่อวัสโคโรน่าอยู่

สวมหน้ากากอนามัย

อย่างที่บอกว่าบางรายอาจมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดา และบางรายอาจไม่มีอาการอะไรเลย เนื่องด้วยไวรัสตัวนี้มีระยะฟักตัวนานถึง 14-24 วัน เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าใครที่ติดเชื้อบ้าง เพราะฉะนั้นการป้องกันตัวเองตามวิธีที่กล่าวมา จึงสำคัญอย่างมาก


สำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็ยังถือว่ามีคนติดเชื้อ โคโรน่าไวรัส น้อยกว่าหลายๆ ประเทศอยู่ แต่ก็ไม่สามารถวางไจได้ เพราะไม่รู้ว่าคนที่เดินสวนไปมา มีเชื้ออยู่หรือไม่ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองและคนใกล้ตัวให้ปลอดภัยจะสามารถป้องกันได้ดีที่สุด หากจำเป็นต้องเดินทางไปในที่แออัด หรือพลุกพล่าน สามารถใส่หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันได้ และอย่าลืมพกเจลล้างมือ หรือ สเปรย์แอลกอฮอลล์เผื่อฉุกเฉินด้วยนะคะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่า จะไปจับสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่โดยไม่รู้ตัวหรือไม่

แม้ว่าจะมีความยุ่งยากซักหน่อย แต่ท่องไว้นะคะว่า “เราต้องรอด”